Shareholders

Shareholding Structure

Lp. Shareholder Number of shares Participation in the capital Number of votes Participation at the GM last change
1 Tadeusz Andrzejak 2 369 100,00 8,85 4 316 100,00 14,07 27.12.2013
2 Roman Andrzejak 2 573 142,00 9,61 4 056 142,00 13,23 27.12.2013
3 ING OFE + ING DFE 4 305 867,00 16,08 4 305 867,00 14,04 09.04.2014
4 Pioneer Pekao Investment Management SA 1 971 573,00 7,36 1 971 573,00 6,43 09.12.2013

5

Aviva Investors Poland SA TFI S.A. 1 895 730,00 7,08

1 895 730,00

6,18 09.12.2013
6 NN Investment Partners TFI S.A.  

1 775 055,00

6,63 1 775 055,00 5,79

06.06.2014

7 PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny

1 405 817,00

5,25 1 405 817,00 4,58

09.12.2013

8 Others 10 477 895,00 39,14 10 941 895,00 35,68

 

  O G Ó Ł E M 26 774 179 100 30 668 179 100  


 

Share capital

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.774.179 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na:

 

votes

shares

number of votes

number of shares

A

7 788 000

3 894 000

25,4%

14,6%

B

3 408 500

3 408 500

11,1%

12,7%

C

5 500 000

5 500 000

17,9%

20,5%

D

5 575 345

5 575 345

18,2%

20,8%

E

5 000 000

5 000 000

16,3%

18,7%

F

1 948 384

1 948 384

6,4%

7,3%

G

1 447 950

1 447 950

4,7%

5,4%

Total

30 668 179

26 774 179

100,0%

100,0%

 

Pozbud T&R Spółka Akcyjna