Residential building at ul Karpacka12, Poznań

The Contracting entity: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (Board of Municipal Building Stock), ul. Matejki 57, Poznań
Delivery time: 2005/2006
Number of dwellings: 14
Pozbud T&R Spółka Akcyjna