The tenement house at ul. Wroniecka 2 in Poznań

The Contracting entity: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (Board of Municipal Building Stock), ul. Matejki 57, Poznań
Delivery time: 2006-2008
Pozbud T&R Spółka Akcyjna